Outsourcing: 7 avantatges d'externalitzar la gestió informàtica de la teva empresa.

Blog >>


Tant grans empreses com petites empreses sovint es plantegen l'opció d'externalitzar la gestió de serveis informàtics i de comunicació (TIC). És possible que les petites empreses no disposin de pressupost suficient per mantenir un departament de Sistemes dins a l'empresa, o que una empresa gran tingui a l'abast solucions constantment actualitzades que li permetin millorar la seva rendibilitat. El servei d'outsourcing informàtic pot aportar alguns beneficis i avantatges a totes les empreses, independentment de quin sigui la seva grandària. Algunes d’aquestes són:

Estalvi econòmic. Si bé les empreses que externalitzen els serveis de TI gaudeixen de molts avantatges, estalviar diners és un dels motius principals per fer-ho. Disposar d'un servei outsourcing ajuda a controlar la inversió de capital, especialment durant els primers anys de la posada en marxa dels sistemes, que és quan es requereix una major inversió. L'expertesa que aporten les empreses d’outsourcing de Sistemes TI, permet a les companyies treballar sobre pressupostos tancats i evitar sobrevinguts.

Centrar-se en el core del negoci. L'externalització de serveis de TI permet als administradors empresarials i gerents centrar les seves energies en les activitats pròpies del seu negoci per empènyer-lo i fer-lo créixer, i deixar en mans dels experts en sistemes la gestió de la infraestructura de serveis informàtics i comunicació de l'empresa.

Experiència, especialització i qualitat. Amb l'externalització dels serveis TI, es garanteix l'obtenció de serveis de qualitat superior als que tindríem treballant amb recursos propis de l'empresa. Una major qualitat que ve donada perquè el servei ofert està proporcionat per experts en la matèria que disposen dels recursos necessaris, coneixements i últimes tècniques i actualitzacions capaces de proporcionar un servei òptim i d'acord a les necessitats del client.

Recursos informàtics propers als de les grans empreses. Per a les petites empreses, disposar d'un servei outsourcing informàtic i de sistemes és una oportunitat per disposar i implementar recursos i serveis d'avantguarda presents a grans empreses i que, per una limitació pressupostària, els faria seria gairebé impossible d'obtenir si no és a través de l'externalització del servei. En certa manera l'externalització de sistemes i serveis de TI ofereix una major equitat entre les petites empreses i les grans empreses.

Actualitzacions permanents. L'externalització dels serveis garanteix l'actualització constant de tot el programari de l'empresa i el compromís per oferir la tecnologia més avançada i actualitzada al seu negoci.

Certificacions al dia. Tant els sistemes operatius com els programes utilitzats a les empreses requereixen certificació per mantenir-se actualitzada. L’empresa  d'externalització de serveis TI contractada serà la responsable de mantenir les certificacions actualitzades a tots els sistemes de la seva empresa, evitant que aquests quedin obsolets o entorpeixin el seu bon funcionament.

Flexibilitat. Adaptar un servei externalitzat, ampliant o reduint el seu abast, funcionalitat, capacitat, etc. és més fàcil que haver de reestructurar un departament o la redefinició de tasques en una empresa. La flexibilitat que aporta l'outsourcing facilita l'adaptació del servei a les circumstàncies de producció o de rendibilitat que les empreses tenen a cada moment, evitant així l'assumpció de càrregues econòmiques innecessàries.

La conveniència d'externalitzar la gestió de serveis informàtics i de comunicació sempre és una qüestió que ha d'analitzar cada empresa de forma individual, i és aquesta qui ha de ponderar pros i contres, i analitzar quins són els beneficis i els riscos que la contractació d'aquest servei li pot aportar.

Contacta amb nosaltes per externalizar la gestió dels serveis TIC de la teva empresa.

Tornar
Facebook
Google Plus
Twitter
Linkedin
Email